Bendrovės valdymas

Vilkyškių grupę sudaro keturios įmonės: AB Vilkyškių pieninė, AB „Modest“, AB Kelmės pieninė ir AB Pieno logistika.

2006 m. įsigyta AB „Modest“. Šiuo metu AB Vilkyškių pieninė valdo 99,7% AB „Modest“ akcijų.

2008 m. įsigyta AB Kelmės pieninė. AB Vilkyškių pieninė valdo 100% AB Kelmės pieninės akcijų.

2013 m. atskyrimo būdu suformuota AB Pieno logistika.

Emitentas turi šiuos valdymo organus: visuotinį akcininkų susirinkimą, valdybą, susidedančią iš šešių narių, ir emitento vadovą (generalinį direktorių).

2018 m. balandžio mėn. akcininkų susirinkimas suformavo AB Vilkyškių pieninė valdybą:

• Gintaras Bertašius – AB Vilkyškių pieninė generalinis direktorius (dirba nuo 1993 m.);
• Sigitas Trijonis – AB Vilkyškių pieninė technikos direktorius (dirba nuo 1993 m.);
• Rimantas Jancevičius – AB Vilkyškių pieninė žaliavos pirkimo direktorius (dirba nuo 1995 m.);
• Vilija Milaševičiutė – AB Vilkyškių pieninė ekonomikos ir finansų direktorė (dirba nuo 2000 m.);
• Linas Strėlis – AB Vilkyškių pieninė valdybos narys
• Andrej Cyba – AB Vilkyškių pieninė valdybos narys