Emisija ir akcininkai

Įstatinis kapitalas
3 463 470 EUR
Akcijos nominali vertė
0,29 EUR
Balsų skaičius
11 943 000