Pagrindiniai finansiniai rodikliai

2014

2015

2016

2017

2018

Pajamos (tūkst.Eur)

109,66

84,445

90,49

113,939

103,162

EBITDA (tūkst.Eur)

6,218

3,876

8,413

10,882

3,140

EBITDA marža, %

5.7

4.6

9.3

9.5

3.0

Veiklos pelnas (tūkst.Eur)

3,766

1,137

5,683

8,113

-884

Veiklos pelno marža, %

3.4

1.3

6.3

7.1

-0.9

Pelnas prieš mokesčius (tūkst. Eur)

3,176

545

4,970

7,560

-1,870

Pelno prieš mokesčius marža, %

2.9

0.6

5.5

6.6

-1.8

Grynasis pelnas

3,212

1,168

4,455

6,686

-1.186

Pelno marža, %

2.9

1.4

5.0

5.9

-1.1

Pelnas tenkantis vienai akcijai (eurais)

0.27

0.10

0.37

0.56

-0.10

Akcijų skaičius (tūkst.vnt)

11.943

11.943

11.943

11.943

11.943